A.Dangerous.Method.2011.MULTi.COMPLETE.BLURAY-SharpHD DDL Download

15.09.2016 von NoName
Aufrufe: 7 Hits
Vote 4 Us
Release:
A Dangerous Method
Genre:
Biografie, Drama, Liebesfilm
Laufzeit:
99 Min.
Größe:
36156 MB
Passwort:
Kein Passwort
Sprachen:
Video Codec:
ISO
Video System:
DVD-RIP
Audio Stream:
Untouched
Audio Bitrate:
NFO
Bewertung:
Video Vorschau:
Online Stream:
Hinweise:
Auflösung:
1920x1080
Bitrate:
DTS5.1
Video Source:
BluRay
Info:
Zeige NFOVerberge NFO
EuXL
                           :JuOZOMMOMM@O8ONEZSNMBOBMMMM0GZPYuuN
                        ::i77v2k5Z@OBBBM@B@M@ZX0vr0GB8MMMB27YvjLJUrvLrir
                        72L@B@O@BBZG7NOL;7r7rri7rL77iiiririYLLLv7uuX5S5X
                      Lk@@@BOMEXk77Lr:                 2XjS1XXE
                    iF@@BXOPUu                       ZP1qkNP8Pr
                   ,iYPM@8M0GMq                         ....1PUrr7i
                   LB@@@8GBMi                            LvLJuXP
                 L2BMGP0qS77                                :OGPM
                u00Z0ESuu                                   :GG1P:
               .r;qMZq8G                                     , YNJ:L
               rO@OMB7                                       ,P7LM,
              iFENPZv                                          ,P7LM,,,
             rZ8k0Z1                                            i2LvY.
            .rUM88NG;;                                             JYYU
            r@@POOFir                                              ,P7LM
           qLrJFrvv7                                               P7LM
          YPX5uYJYu7 MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM     MMMM    MMMMMMM    MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM  F,P7LM
         ,r0MO0ZJjLi MMMMMM    MMMMM MMMMM     MMMM    MMMMMMMMM    MMMM    MMMMM MMMMM   MMMM  7,P7LM
         LFvNMBuY7v WMMMMMMM      MMMMM     MMMM   MMM  MMMM   MMMM    MMMMM MMMMM   MMMM  :LYLE:
         FS7L0v7YJr  MMMMMMMMMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMMM   MMM   MMMM   MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM   MMMMM  ,P7LM,
        YU:7YUvLL       MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMM  MMMMMMMMMMMMMMM  MMMM MMMMMMM   MMMMMMMMMMMMMM   .E7rM,
        i212ujLJ           MMMMM MMMMM     MMMM  MMMMMMMMMMMMMMMMM  MMMM  MMMMMMM  MMMMM        i2LvY.
       .ku2ujjJu    MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM     MMMM MMM     MMMMMM MMMM   MMMMMMM MMMMM         LJYYU
       X@jLLLYL      MMMMMMMMMMMMMM  MMMMM     MMMM MMM      MMMMMM MMMM    MMMMMM MMMM          kLr2S
       qO5vLYYL                                                        uL;20
      i8@22u5u                        BBB  BBB  BBBBBB                        JFJPr
      .U77v7L7v                        BBB  BBB  BBB BBB                       JLvMZ
      2Yrrr;7ri                        BBB  BBB  BBB  BB                      J7rr1
      v7iiri7JY                        BBBBBBBBBB  BBB  BB                      1LriLB
     iLu225J7 i                        BBBBBBBBBB  BBB  BB                      .J1UJ8:
     uu2U7Lvk .                   ..    BBB  BBB  BBB BBB                       S11rLv
     5;vJEqFj:                    2Z    BBB  BBB  BBBBBB                        .Uvvr;Fi
     7ur:FkSSk0                   uS7Yu5P               k                     0q2irvq7
     iUv2SEZ8Mq                  .ruL777Luv.             rri2rr;                   SBP27L7
     7YJ8BF0NBX                  iFL7v17v7Fi.            52YuJ1j                   FMEYvvr
     UrvvLqu1ZO7                 vY;v;vjL777J0            :Ur777v7k                  .OMj7ivvZv
    uLrvvvUX5Pqj          uL7j7LvvLJ2. L15LYLJYuJr775v           rv7ir72F0qu7L7vY7vLvUu            7q8v7ivJ
    uL77uLXXEBOj       7:vvuXkOZEZ8N80Pukj1GBqLvYLuJ17LruU:          .2vvv75LZEXu1Z8EO08S5SFr7v7LLii7        iPMuvjruv
    JY7Lv0PZE@Zk      .XJFM@B@B@B@B@B@BOBMB@EZOMLuuur777v57         .i57vvrJJqMB@B@B@B@BM8MBB@@NJU5YP: .,.     ,X@BjY7LM
    j7rvGqSUXMGj    25@B@B@B@Ok2Ek2Fu15NO8Ok5XNGSrLLYY77iv72r         qjr7;7r7L7r777ii:700qqq88@MBM@GPO@B@1kU     qB@Fr7L7
    .2rSPX1SE0M   20@B@BBSXP5255PYFXX5S51522SFPuJLLLJLLJurr1.          7LLr7r7r;ii7uYvii7uJuYJYqk55B8@OOO8kP5qBBUF    kZ@Fuv7
    iLrvFqXXOM8M  :r0Z1OPFS1F2XkPFNkUJNkXFXFP5SSSk27Yr7uuLurvv5          7jL7L777;7rrLJrv;YJjuviiLXESPPPXFNMZO@5O0u1JL   SqOr7v7
    LJjuNXFX@MM7 .uMBBP88P5Xriiiivvvrri1SkFkFkSS;irNLu7ruF5v7Y7.          LJY7Lr1vjUu1L7v7vvv777vrr;7ir5SEO8@ZGEq8ENZuS:   :Eu1vFS
    iv7vUkkPBGk  7MOGZq7i2XFqGOOOJvv8OZ5F1qPk1FXPkXF0v7rvvLrv;.M:         uLr7rrLrLuLj7rvrr7i7r7rr7rr7ir:;ir7NS0B@NqS0SXL   L7U7YL
   iurrPPqkXOF jMOEXvjJjqGNEPjLjJL7LLLuEqXLjN0FYX0Pqkqui;ririLFXS  NO       iuvrrjYivur:rr7rrrirrr7i7rrrri7iirLujvLFXFGE8FSP   ju77i
   ULvLqqEENMu :8@XqMj;rr1uXZZJLvLLuLYvLqGPvvqE0v0qqX0Xu7r7L7Lj  v7i5      Y7v Yvvrr7iYrv7777vLrv7v77777vrvr711Uii;:XXSkN0OuNi  u7LvX
   kvvJJk58M7, u@ur7J::jvi7i7r7LUJJuJuuLvE0vv7XXqkXSPkN7U7vv7L5  L105   ,   YkU Lvvr7Lju7vv7LrL77L7Lv7Yvvv7vv7L7UYvrrv7uOEqOMk7  JuLY7
   2r7vv1kuvi L@BjvuF P77rrrirYvYJYYLr7irk1ivF152uUuU5F7;77r7vL  2YJr  Z    0L177r77YuUr7777rrrr7;vr77rr7i7r7r;LuvviLJLruS77Fi  jvYv
   17ru5FZZvY   k   8rv7r7rj;7L77JS1qk2UuuF1F2PXPkkZui;r7;u:  7OPS  M     0vrrvuvLLrr7r7:i:ivjv7r7r77r7777iLLLjivY7vvY7LjUv  rJ7k
   F77i0E0O7      ,277;vr11uJjvJZNkMBZqEXqSEP0kOMOkU;v128i  vB8   .     .J7ruJJjui7r;rukOG7 vu7777vrv777rvSUUU1uuuuLjuv7X  LLJJ
   5v7ivM07r       1uv77vvrL2uurYZkqMNZ0q0qqN0qGMZqrrrJSk. .uii        51YL2JuUv777U8MB@, 7ivLvLvLvYrL7v7v7vrULrYUu2LYi  LuY2
   S77iuEELr       u5vv7r7i7LJ7NqkF5PBZPuSFF5S2S08Pri77U1  Xk         2k7LJJYu7r;vP2Z@v v L7jv7Yv77r7r7rrrrvLivLjj7L  rj7k
   i2rrLXuvu        7Y7Lr7rirXSkU52JJGEqZ2U51F1MSJ:irEq  @r          kuuLLLr:uJ1ZBM.i2vuv 2i Lr7r7r7r7rrrrr;7U72  uLjr
    7j77kS7YL        2L.J7vr7NEFXFkF2OBOOEMPkkPqXY:SNBi  U            u15uLjuJZB@P :LvYvLiiJvii7L77r7v7rv7vr7v775.  vuL1
    7LrFMULv5:       :Y:J7v77iuMqXkqSO8@MMM0NZqMv7LBNJ  :1  ,::    ...   ijvLvL00O@M. vLLvvvJYL7JLLL7vvvL7vvvL7777uY  5LYU
    rJr5ZU777Z        vJ7r7rrrvrSkPSXjUGZFPGENPOr7@P   Oi :@ON    722X    YUBBZ5F@Mi 2r7rr7iL;77r77;vivrrvr7rivrLu:  LvvL
    Y1E0YrrLL        iu77r7i7vuXP5S1Fj1GZEq8PE5PB   1Y7 ;MB@8Mq@B@B@5EGM@     N@B@8M 1rr;77;7;7rrvrvrr7;7rrvrrri20.   5L1.
    S1EE7i7Lu        0YrLrviL5qkEq0PSS8BBEEG@v   Jrrujj:S2jBOErq0M@NvLZ5Pv      .8X7S05X;7;rrrr7rvrv77v7v7rv7ruSOJ   uvriE.
    JO01v7vJj        iv777rjjEk5kqXPONZMM@Mv::  ..FYUY:YY7LrOB7r70@BOiirv88      :::7OLUkFS1SU5Yr77r7rL777r77vP5i:   SP7.P.
    7k@Yviv7Y         rivr7vEkFSP0OB@EM8NJU   2Srvvv Yr7JiiMOJ:ir@@, Y7rZ.        LJuFF12YJYL7rriii7L7L7vLYuF    1uv v
    r@uiirr775       uBB8UrrXB@B@@@NEu5     5uv7;rvY vErL:rBM JiMO vriuM           u5uuqMOB@OUuUu25OXX    NJ;uY;
    ,2G2vrL1uJJu    .01S,,B@BEXX,  .      iv7LLv77LU :0kJrir@B vSBB 2777@J             0EXXOjYJj2u      i2uFU1.
   , LBFJLv7::Jj2::    L77. i..,:i       ...LUuvvLrYLr SB1Jur;B@. .v0@. YJ7rB@.     , .,....    ::,,,,:i:i:      L1::i0
   M@qLLJrj: vLv5M                LSuu7vr77777 uL77YvrrOB@ 7FBi i77iiB@     10B@B@Bu               XU  u
 P@B8uvvLi75  Y7iLE0S7   :ujYUuuuLjEqZPPZ@@Gj5ujrrLYrrr7ru.SS1::i:L0MMkN.r2@B7ir:iX@B8     YuEB@B@B@MN5u   M@0            BY
 XFGXirirv7 iZ 2L7rrS5XYU1S15kEGPSPSXPqk12Fq@B@7rv7v7rv;777vu. B@NvjuYuGMM@Oi B@XLi2XMM@M5    ,Y07LJ7uMBFqXjij   YX@EZuu       J7L5
 :7v7rvUJ7L :7 UYv7rF@M@B@B@B@O@q7LLvXBBSi1BuLir7Y7v77Lv7L7J2 UBB7L77rMGOBBr kB@Ur1@MM@@O:    .FrY;iiiuZ8BMFPOJ . ,rSvrXq:.:     :XJkv
  i1L7vLrL7N  iL7r;r5GBMEOMv7riLvujYLrr7r7i  777vr7r77777vF :qB@GPEFZqk8O@X ,OBPkG8OM@77u    X7jrr77;riuU1UuF5N7   G258Ev    .Ev75i
   uYFXSYii7LuLvriLGXkLL:rv1uu5S     vr7LuY2vii7i7rr7rrYu  :vB@MO0EXPPZGMB:.L2POMM@7 kMi    Svr7r7rL2  vX2k50@.    .B@:   Pu7rk7
   1vEqJY2u1uUuS2kB0kjv57      LLr7Lvv7rvuU1vrrL77L7Jv UM8v:0@B@@MZMGOO@JuuMkEB@, :L1O    NLv27uL            vLLvL7jLjX.
   rXvOOM0O8Mu2rLi..,,:i:   ..... 1jYLLv7JPYrY21LrLvLvvYu B@Bu ivuLYB@MMMMMOOXMGZvi v2@Z    rU7.YF:            :q2UYuv2vi
    MGi:7PZqrL7iL:      uPu1UU7777r7ivJ7rLJLv7rrvr77J ,@B@B.   LOOqE8GMMOSNP  N7uB@     Si rk             5uv7vv2v
    B@PU5L;ii,iiL. 7    OMPjr7777;77r7rrri;7UPU7ir7;77j B@P8,   kNNPMB@M8P8B  L7i@N    7PS                G1G7
     B@MBZkPFu52X1UN2uL:   vkY7v777777777LS2LNYuLrrv7LE  O@MS:  L770B@@v 8BOO@v .jY@;     7qvv2,         viLFUuu77
     :B@qG8OB8O8Z8OBOU5Y...  .:LjJ7vvvL7L7vL7v1Yuj5j7vLu7  ij8uE.iiFYuB@77 .@@@ME uMU:      .i1XP   :.    , ,:X2SM@M5k2
     iB0XXS@B@MBB@MBB@0JJ1   iJj7v777777r7r7YuYjJLrvr5   :BB@BFuULMu   B@BBLk5XJ       Uu2  .@v    P7u@B@B@B@B@J
      B8jFju28qGqM88GMMBEFFO  757rr7irr;ivvrLYLJvir7u          E  k@@           kL.kFjUuB: :5vUBMOOqZPZFBM
      7BOPquXkSqP5SM8MMM@Ouk2vL  vU77rr7ivuJuYLYvrrv75        uUL:v   .           1vYYi L uri5OEBMOPSSMBu7
       GMNqvFOkkPkU0POEBOBE@UUFi. .ruLrL1UUjuJjuJu7vLv5,       irXLv            ::  kLYLv Y .kSv2MM8M8NX0@N:L
       uONFP7rZEXFk21FSG08MOBMquZ  P7L7uu2jujL7jur77vPi        XUu            8G  jurvvJLjur70BOZ8Nq08O@,.Z.
       085Sur7LFX5SuuLu122MG8MOYu JvL7iuvLvJXqLYLviuP         qS            0  iYr7r7riXuEBOZGG8GMSE2.i
       EZkPELvvk52S0kk5PPS10BMMXuv LuF5jujuYNX17r.j2:    LYrk    5            .5i uv7rv:LX@M05PkXk0PX8i E:
       :@LGE8LJ:Lr7PENPkZPS0OM@Ouq. ,JL777777iL1J.iu2  :i  XUqG.   ,E       i     :PL..JYvL772M8BGkPNXNZGZJ Br
        XMvOZqrrL@ZPSXXXkX5F5kOG0PL Yv7rv;v;7vur 1ur  EO .U7u@i   2E       8     7JL5YL777;i2@N1XNSSkSX02u ,O:
        XYvuFE2vijGXF1F251FujukOjjr vvrrrrr:jMv iLP  v5N  JJSBi   U       .1    0L7r7rr7;;iP8NF1FS2515k5Ui
        Jvi1EE2r 5015Fk1F2k2JMGPv0.ivv7;u57JS8 YGr  vBB  7rkBS  JUU    k   0j    57Lrv;iuirZBMOE1P5F15SFPYv U
        GFi2S@8k uENkXkXkXX0S@SOkv JkL7vrrUJM7 ,PP  .F@: .7uM@q :.1Si    ;i.  iP,  r,L7r7r2LL7jM@8E0NqqSqPEEvr, q
        Zk;:SBN5 i8EqXkkq5SPZMXPBi LJivrv7jBZ, r@Z  L@B  1rrOYJ r8571     Ov   PL  O777ir71M8PBBZX2k0PXSXO5ru: .2
        uBJ::1@qk 7ENSSPFSSkF5vGE, kE 7:ruPB. j@B, Y2GM7 2rJqqOi rSYrL  iNBBkuvjB   L7. kB@uSB17U0q1PPF2S5kqqFXGXr, 5.
         Mk7iuZOZi 50EXkSSPFPFUMNiJBL:1XuX@kJ1@BL vB@Bu:5@@q@8E  XqSkjUrFZ@Bu0MBMYrr5M@B8X8k@@E1@@UkMNSqMqFkPqFFPNqk2v q
         ,kFviPOOq ,XNXk1S5ZENX8qv5Bvv7@MX8:.BBB .8B@r :rBM@B2:  ::Gu@USMGr,.:r@B2LXS70@@@v,r@F L@J ,8FkEqFPk01kSZ8L7, S
         S2uirNZ57 uZ05SFuOMU:;@8MBGi7BBi7: 7G8  .GG  jZ@O7r   7MB@B8;   7@BBOj .5@P  Br P  rL0XkPkPPF1NF7U: :J
         XYu7:NqJ: :L0EFFXMMv ki rB :vj U .@.  75   iBMF    1@B@7    Yui   jL  1u Z. j EZ2SFSPX852Ur  .Zr
         .uj;r5OuUr7iS2XFGMESL:7  1S iSLr F@j  vk   55Ji   .MMqi71;  Yur   vv7 r1, Xui70 1ZZGZNEkEGO,  :j0.
          kY7rvBELu7viru0XMZNLFSL rkS:.LMkq. k@.  7S,:  YLLj    ;BPruJ.  0q7   Fuv.kYvuB5FqL q@GMOPFXZO7  ,r1X
          G2rrrXG27r7iv0ru0MkOB@BBLBBuv7UOB1 iP  r22q  7vvJ    S877r   Xkr   vr;7@8uB@M@Bj YB@P7:L588r  1uUU
          2L7ir1Xv7i7:r5k2LOMi:B@J5BMB8@O5@B@F@Yui i7r7   riiUG   EuirLL  77i7Lvr@BMB@NuBGiL1Fr Pu 7vqG5   P7Z;
          P7Li20urrrrJZE@2O@u7F0 :kB2:OBju8N@BOOOZOqZEOOMBBO25Ju2v7r r@5v:irri7YB0MB@B@BMZUPG v 7   u  LF@u   Lv7X
          YUujY8v1777v2ZM8Z@r 7v .N@;i8@7Oi 8@BBB@B@B@B@B@@@B@uJ2XkkrEB8YSu5555E@@B@LYYBB. uY L. Ui  Lu  qOX   5LEr
          uJuLJNMJv77;i:ZBN7i Lu:,uv r2ki7. 7BE:q@MM8BBMGPSN@B@B@@@B@B@MMB@B@@OB@BM:  v0 JY Fv L8 .@r .NU,   .1jk,
           XYLLq2LY7i7iivPkr..Lu rJ7rr7v:q2 v1ui,NXN ruE8: :;XBZ;:7SqG0U :OM0P ;MB.  :S @72r      F    v7uk
           .SLJk1vu77rvr7jL777L0. urL7v;iX2iv58.iLMv L2@Y ruNB1 7kB@7 i2B@F ukOL ,qM.18uUu          YvLX
           uJ5ZSj77r7777r,jvLvXi:YL:7vrYY1LrUv ;uB5 J@BE .vq@P iL@B: :YOBq LMP:::7@Y .,:S,         ,u72@
           iYM0Ovv7r777Li LL7r2LYvL.iL:UML7i2u iLGO .ukMO  5@BM: :vMZ .YUMM rB2 kJOB.  u          YJrJu
            L70P0vr;rr7rv77ri7Lvr;77rr:LMriiLj 5kM: 7NBM7 rLr7r5 L:uGY PYu8Mr uL2; iN            NvrYG
            jq0XLJ7r77rrvr777rir7r72P7i5u;riNi F@8 P7ZBE:;2JkMX UB@ES vPSN u08  k           ,1v77Mr
            FMGEJ2rLrY77LvvL7L5Yv7LLv7uuYuJSOr YB@ i2S88, .rZB0: EEBMO, :F7 ,OB.  :           vk7vNu
            2r7Luuvrr77r77vv77L77rvr77vYUYJFM7 r@1  u7OZ. :7EqS.Y:J0M,  P: uSi             Sv77u:
            ;u7JvJLi;ri7rrri;7irirrrrr:vJL7vEZ u@u v;LOX  7SFu  iEM L15 r5q              Jrr@7
             7uuYLuvr77irr77r7vr7r77777;vYYi1Or LPX .17GO: i@U,  uZ@i U2i rFE             v57P@
             vu1LjJ1LrjFL77L7LL7L7vY7Lr7LUJ7iOk.rUS, 7uuL1  :P  XUGu:S2Y. :SE.            :quX@.
             rFJv7u27;u5uL7777v7v777777ru2UL7YMqr7@X 5Y7u7   U  Fv7YuvLYS .P8;            qJ2FE
             XOS5vJ7i7jvU7;7ir7irir7rrirjvJLuFJ7ivGLv7          :@:rP18           S. vrYM
              OBqvvu7iJuurr;riUri7i22irivJLLYPri7rkXLL            ,qGr          rq 22N:
              7MMLuuYr7L5Jr7F52Uu5L7Uu12Uuuuu7r7LvrrU.             ::.          JS,ik2E:
              :GB17UL7rvYu7LuuvLJuLLYv77777LYur77r7Lu                        .XLL7XBM:
              J@qYrYviivJjvYYrrvr7vu0EqEN0LLYLirri7v1                      .0urrriM@
               P@B5jYUirjJ7:r:iFMSr;12U2F5JLYuLr77rLuJ                jM 8   XYLvLr7iqq
               .r7G@SF12uuUUUUJMBEUjLYvu:vjujuFLrL7Yju                FB i   JuvvL77vB7
                7rMB1JLvv777rrOG777vuJ7LULuu27777vL7                7@.    rvv7L772M
                  k8B@MMEZGXrLZ8ONvLvYvvvYv7rrrirvJFu512111SJk25qr            JX777L21UB
                    uO@B@BXuXSSuLYLYjLYYYuv:rrriL2FvririL257jvv7YuU     U  FvYJvUjPFFSXY
                     .:i::.UY7uq1FJ5UujuJ2LvUUL12UuuUULuLJYuY17vvJY:::::::::jr7LLBq0PMPu...,..
                        Lvr7Y8GOLujvvvYB0JOGj1U51LYMGBMO8MFv7vvLY5U15uPZSu5q2jjMMZLu;
                           iSS@B@B@B@B@B0Yuj1@@B@OuYuuEB@@@B@B@B@BG0X2FN

               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
               MMM                                            MMM
               MMM     Original : A Dangerous Method                         MMM
               MMM                                            MMM
               MMM      German : Eine dunkle Begierde                        MMM
               MMM                                            MMM
               MMM   Release.Date : 07.06.12                              MMM
               MMM                                            MMM
               MMM   Street.Date : 14.06.12                              MMM
               MMM                                            MMM
               MMM     Cinedate : 11.11.11                              MMM
               MMM                                            MMM
               MMM       imdb : http://www.imdb.com/title/tt1571222/                MMM
               MMM                                            MMM
               MMM   imdb-Rating : 6,6 / 10                              MMM
               MMM                                            MMM
               MMM       ofdb : http://www.ofdb.de/film/208956,Eine-Dunkle-Begierde         MMM
               MMM                                            MMM
               MMM      Genre : Biography | Drama | Thriller                    MMM
               MMM                                            MMM
               MMM     Playtime : 100 MIN                               MMM
               MMM                                            MMM
               MMM       Fsk : O[ ] 6[ ] 12[ ] 16[x] 18[ ]                   MMM
               MMM                                            MMM
               MMM      Source : BD-25 [ ] BD-50 [x]                        MMM
               MMM                                            MMM
               MMM    Regionfree : Yes                                 MMM
               MMM                                            MMM
               MMM   Release-Size : 77 X 500 MB                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM  Video-Bitrate : Untouched                              MMM
               MMM                                            MMM
               MMM    Resolution : 1920 x 1080 PROGRESSiVE [x] iNTERLACED [ ]             MMM
               MMM                                            MMM
               MMM   Aspect-Ratio : 24 fps  1.85:1                           MMM
               MMM                                            MMM
               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
               MMM                   Audio                       MMM
               MMM                                            MMM
               MMM      [x] German   [ ] Chinese   [ ] Norweigan  [ ] Arabic         MMM
               MMM      [x] English   [ ] Japanese  [ ] Danish   [ ] Lithuanian       MMM
               MMM      [x] Spanish   [ ] Korean   [ ] Finnish   [ ] Portugeise       MMM
               MMM      [x] French   [ ] Russian   [ ] Swedish   [ ] Romanian        MMM
               MMM      [ ] Italian   [ ] Hungarian  [ ] Greek    [ ] Hebrew         MMM
               MMM      [ ] Dutch    [ ] Icelandic  [ ] Turkish   [ ] Japanese        MMM
               MMM                                            MMM
               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
               MMM                  Subtitles                      MMM
               MMM                                            MMM
               MMM      [x] German   [ ] Chinese   [ ] Norweigan  [ ] Arabic         MMM
               MMM      [x] English   [ ] Japanese  [ ] Danish   [ ] Lithuanian       MMM
               MMM      [x] Spanish   [ ] Korean   [ ] Finnish   [ ] Portugeise       MMM
               MMM      [x] French   [ ] Russian   [ ] Swedish   [ ] Romanian        MMM
               MMM      [ ] Italian   [ ] Hungarian  [ ] Greek    [ ] Hebrew         MMM
               MMM      [ ] Dutch    [ ] Icelandic  [ ] Turkish   [ ] Japanese        MMM
               MMM                                            MMM
               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
                MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

                       MMMMMM MMM MM  MMM  MMM     MMM MM  MM MMMMMM MMMMMMMM
                       MM   MMM MM  MMMM MMMM  MMM  MMM MMM MM MMM   MMM MMM
                       MMMMM MMM MM  MMM M MMM  MMM  MMM MM M M MMMM  MM  MM
                       MM   MMM MM  MMM  MMM     MMM MM MMM MMM   MMM MMM
                       MM   MMM MMMM MMM  MMM     MMM MM MM  MMM   MMMMMMMM

                MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM       Carl Gustav Jung, Leiter einer psychiatrischen Klinik, wendet       MMM
               MMM       Sigmund Freuds Psychoanalyse bei seiner Patientin Sabina          MMM
               MMM       Spielrein an. Die Frau - schoen, aggressiv und gebildet -         MMM
               MMM       leidet unter hysterischen Anfaellen. Der verheiratete           MMM
               MMM       Wissenschaftler verliebt sich in sie und beginnt 1906 auf         MMM
               MMM       Grund dieser "therapeutischen Grenzverletzung" mit Freud zu        MMM
               MMM       korrespondieren. Die Analyse Spielreins endet, als ihre          MMM
               MMM       Beziehung bekannt zu werden droht. Jung laesst die Frau          MMM
               MMM       fallen, die daraufhin bei Freud vorspricht, um nun selbst         MMM
               MMM       Psychiaterin zu werden.                          MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMM                                            MMM
               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
               MMM                                            MMM
               MMM     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM      MMM
               MMM     M                                 M      MMM
               MMM     M The.2011.German.COMPLETE.BLURAY.Releasing.Standards.v1.1-RULESET M      MMM
               MMM     M                                 M      MMM
               MMM     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM      MMM
               MMM                                            MMM
               MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
                MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Beschreibung:
A.Dangerous.Method.2011.MULTi.COMPLETE.BLURAY-SharpHD
Carl Gustav Jung, Leiter einer psychiatrischen Klinik, wendet Sigmund Freuds Psychoanalyse bei seiner Patientin Sabina Spielrein an. Die Frau - schoen, aggressiv und gebildet - leidet unter hysterischen Anfaellen. Der verheiratete Wissenschaftler verliebt sich in sie und beginnt 1906 auf Grund dieser "therapeutischen Grenzverletzung" mit Freud zu korrespondieren. Die Analyse Spielreins endet, als ihre Beziehung bekannt zu werden droht. Jung laesst die Frau fallen, die daraufhin bei Freud vorspricht, um nun selbst Psychiaterin zu werden.
Resolution: 1920x1080 pixels Video-Bitrate: untouched Sprachen: Deutsch DTS 5.1 Englisch DTS-HD MA 5.1 Spanisch DTS 5.1 Französisch DTS 5.1
Direct Download Links | DDL-Links

Ähnliche Releases der Kategorie